Dự án Xây dựng trại 48.000 heo thịt Phú Riềng - Bình Phước

Chủ đầu tư: Chi nhánh 2 Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam tại Bình Phước

Địa điểm: xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Diện tích: 390.000m2

Thời gian hoàn thành dự kiến: 09​/2021

Phạm vi công việc: San lấp mặt bằng, chuồng trại, hệ thống xử lý nước thải, hạ tầng, cảnh quan, M&E

Từ khóa :