Giới thiệu

Công ty Xây dựng Mỹ Đà được thành lập vào ngày 10/04/2002. Khởi đầu bằng những công trình, dự án nhỏ ở địa phương, công ty đã từng bước phát triển và trở thành một doanh nghiệp vững mạnh trong tỉnh nói riêng và trên cả nước nói chung. Với phương châm luôn đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, Công ty Xây dựng Mỹ Đà luôn được các chủ đầu tư tin tưởng vào chất lượng các công trình. 
Công ty có bề dày kinh nghiệm trong tổ chức thi công, quản lý, thiết kế các công trình:
 
Công trình dân dụng & Công nghiệp.
Công trình giao thông.
Công trình thủy lợi.
Dự án đầu tư.

Từ khóa :