Gói thầu thi công Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường trục phát triển kinh tế từ thành phố Sóc Trăng qua cầu Dù Tho đến vùng trọng điểm tôm - lúa tỉnh Sóc Trăng

Tên dự án: DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG TRỤC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỪ THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG QUA CẦU DÙ THO ĐẾN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM TÔM - LÚA TỈNH SÓC TRĂNG

Thời gian dự kiến hoàn thành: 06/2020

Phạm vi công việc: Nền đường, Mặt đường, Hệ thống thoát nước, Hệ thống cống rãnh, Cầu, Hệ thống An toàn giao thông.

Từ khóa :