Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Dân dụng và Công nghiệp là một mảng chúng tôi hết sức quan tâm.

Hiện tại chúng tôi đang thi công một số công trình Công nghiệp ở cả miền Bắc và miền Nam.

Dự án nổi bật: Dự án Mở rộng nhà kho của chi nhánh Công ty TNHH Asiapackaging Industries Việt Nam tại Miền Bắc.

Vui lòng truy cập mục "Dự án" để có thêm thông tin chi tiết.

 

Từ khóa :

Tin tức khác