Xây dựng nhà xưởng Fenixmarks Electronics Việt Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Fenixmarks Electronics Việt Nam

Địa điểm: KCN Đình Vũ, Hải Phòng

Diện tích: 10.000m2.

Thời gian hoàn thành dự kiến: 09​/2021.

Phạm vi công việc: Nhà xưởng, hạ tầng, hệ thống M&E, PCCC, cảnh quan.

Từ khóa :