Cung cấp nước sạch

Hiểu rõ được vai trò thiết yếu của nước đối với đời sống, chúng tôi luôn luôn mong muốn mang lại nguồn nước sạch cho cộng đồng xã hội. Hiện nay, công ty chúng tôi đang vận hành và quản lý 04 cụm nước sạch tại Hà Nam tại các xã Nhân Thịnh (huyện Lý Nhân), xã Đinh Xá (Phủ Lý), xã An Lão & xã Đồng Du (huyện Bình Lục), mang đến nguốn nước cho hơn 20.000 hộ gia đình.

Từ khóa :

Tin tức khác