Dự án xây dựng Trạm chiết nạp hóa chất VinaSanfu

Chủ đầu tư: Công ty VinaSanfu Việt Nam

Tư vấn quản lý dự án: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Cimas 

Địa điểm: KCN Đình Vũ (Deep C II), Hải Phòng

Diện tích: 18.000m2

Thời gian hoàn thành dự kiến: 06/2020

Phạm vi công việc: Civil and Building, Infrustructure, M&E

Từ khóa :