Dự án Xây dựng trại 5.000 heo nái Phú Riềng - Bình Phước

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam tại Bình Phước

Địa điểm: xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Diện tích: 130.000m2

Thời gian hoàn thành dự kiến: 06​/2022

Phạm vi công việc: San lấp mặt bằng, chuồng trại, hệ thống xử lý nước thải, hạ tầng, cảnh quan, M&E

Từ khóa :