Dự án Xây dựng mở rộng nhà xưởng East West Industries 2019

Địa điểm: KCN VSIP II, Bình Dương

Chủ đầu tư: East West Industries Viet Nam

Quy mô dự án: 22.000 m2

Phạm vi công việc: Xây dựng nhà xưởng, hạ tầng nhà máy, hệ thống cơ điện.

Thời gian dự kiến hoàn thành: 12/2019

Từ khóa :